Montage - Brand parti

Vi på glastjänst säljer och monterar brand glas partier.

Det är en stor vikt för glaspartiets brand- och eller ljudtekniska egenskaper att det monteras korrekt. Den som monterar glaspartiet är ansvarig för att montaget utförs enligt MTK Sverige.

Vår personal är auktoriserade på montage av brand partiet.

För mer information Ring: 042 - 400 23 51