Läs mer om glastyper

brandglas bullerskydd dekorglas fasadglas isolerglas självrengörandeglas solskydd specialglas säkerhetsglas

Brandglas

Bullerskydd

Dekor- fasad glas

Glassystem

Isolerglas

Självrengörandeglas

Solskydd

Specialglas

Säkerhetsglas

Brandskyddsglas

Alla brandskyddsglas måste ge ett väl definierat skydd mot flammor och rökgaser (brandklass E). Pilkington erbjuder två typer av brandskyddsglas som uppfyller de kraven – trådglas och flerskiktsglas. När det ställs krav på begränsad värmestrålning och skydd mot för stora temperaturökningar (brandklass EW eller EI) är Pilkingtons flerskiktsglas lösningen. Detaljerad information om produkterna finns under respektive produktnamn.

För mer information ring: 042 - 400 23 51